3.2 i (6B1VF, 6B16) 10.1998- 151kw/205hk 6 VD1, Y 32 NE

Produktgrupp
.